OR krijgt recht op inzicht in de topsalarissen

10 maart 2014 | Door redactie

Binnenkort moeten bestuurders van organisaties met 50 werknemers of meer de hoogte en opbouw van topsalarissen verplicht voorleggen aan de OR. Daaruit moet blijken wat de verhouding is tussen het topsalaris en het salaris van de werknemers.

De ministerraad ging kortgeleden akkoord met een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bestuurders verplicht om inzicht te geven in de salarissen van de top. Zo schrijft Asscher in zijn brief aan de ministerraad dat hij werkgevers wil verplichten om de verhouding tussen het salaris van de top en de gewone werknemer voor te leggen aan de OR. Dit moet leiden tot meer openheid en discussie over de soms scheve verhoudingen binnen organisaties. 

De OR krijgt grip op topsalarissen

De afgelopen jaren zijn de salarissen van topbestuurders onevenredig hard gestegen ten opzichte van de salarissen van de ‘gewone’ werknemers. Zo stegen veel topinkomens 6% tot 7% terwijl salarissen van werknemers vaak op de nullijn werden gehouden. Deze wet moet OR’en meer grip en sturing geven op de ontwikkeling van topsalarissen. Asscher wil geen wettelijke maxima of consequenties verbinden aan exorbitante topsalarissen, maar wil wel dat bestuurders transparant zijn over beloningsverschillen. De overheid laat het daarmee aan de OR, de werknemers en de publieke opinie over.

Nieuwe wet op topsalarissen gaat voorbij aan wet Harrewijn

Let op: het voorstel van Asscher gaat verder dan de wet Harrewijn. De invoering van die wet in 2006 leidde tot een aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Met die wijziging kregen OR’en recht op inzicht in de topsalarissen. U vindt de bepalingen hierover terug in artikel 31d WOR. Dat recht beperkt zich echter tot verplichte informatie over de beloningsverhoudingen, waarbij bestuursleden hun beloningen mogen samenvoegen met minimaal vier anderen. Ook geldt deze verplichting alleen voor organisaties met 100 werknemers of meer. Straks geldt die verplichting al voor organisaties met 50 werknemers of meer.