OR-opleiding krijgt certificaat van SCOOR

21 november 2012 | Door redactie

De Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) gaat de kwaliteit van de OR-opleidingen bewaken. Daarom moet zij er de komende periode voor zorgen dat de regeling voor het certificeren van OR-opleidingen snel vorm krijgt. Ook komt er een overgangsregeling voor de bestaande GBIO-erkenningen.

De Sociaal Economische Raad (SER) richt de stichting SCOOR op om de kwaliteit van de opleidingen van de ondernemingsraden te blijven waarborgen. Momenteel regelt het GBIO de certificering, maar het is de bedoeling dat deze instantie per 1 januari 2013 wordt opgeheven; daarover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘Akkoord voor afschaffing WOR-heffing’. Met de geplande afschaffing van de WOR-heffing per 1 januari 2013 is het de bedoeling dat SCOOR financiering krijgt uit de bijdragen die scholingsinstituten betalen om een certificaat aan te vragen. Uit de eerder vastgestelde hoofdlijnen door de SER blijkt dat de certificering vrijwillig zal zijn, de opleidingsinstituten worden hiertoe niet verplicht.

Overgangsregeling voor GBIO-erkenning

Naast dat SCOOR zich moet buigen over de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit bij de certificering, moet de stichting ook rekening houden met een overgangsregeling. Momenteel hebben erkende scholingsinstituten namelijk al een GBIO-erkenning. Deze erkenningen zijn vaak voor een periode van drie jaar afgegeven. Het is dan ook de bedoeling dat deze gewoon geldig blijven bij de overgang.