OR vaker betrokken bij arbeidsvoorwaarden

22 november 2012 | Door redactie

De vakbonden zijn altijd een belangrijke onderhandelingspartner geweest voor werkgevers als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. Ook nu onderhandelt bijna de helft van de werkgevers (49%) met de bonden, maar de ondernemingsraad als onderhandelingspartner is in opkomst. Bij 30% van de organisaties gaat de bestuurder met de OR om tafel om de arbeidsvoorwaarden te bespreken.

Werkgeversvereniging AWVN onderzocht hoe de arbeidsvoorwaarden binnen organisaties tot stand komen. Hieruit blijkt dat 49% onderhandelt met de vakbonden, 30% met de OR en 17% met de OR en vakbonden samen. Slechts 3% onderhandelt met individuele werknemers. Bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat de werknemers goed zijn vertegenwoordigd. De meerderheid (63%) van de werkgevers vindt dat dit ook zo is. Maar van de werkgevers die met de vakbonden onderhandelen, geeft 45% aan dat de werknemers juist onvoldoende zijn vertegenwoordigd; is de OR  de onderhandelingspartner, dan is slechts 16% hierover ontevreden.

Ondersteuning en advies van de vakbond

Uit het onderzoek blijkt verder dat een aantal OR’en bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden ondersteuning en advies krijgen van de vakbond of een externe adviseur. Betrekt de bestuurder uw OR ook bij de gesprekken over arbeidsvoorwaarden? Vul de poll hiernaast in en laat het weten!

Onderhandelingspartner bij arbeidsvoorwaarden

Met uw OR vertegenwoordigt u de werknemers bij de bestuurder. U bent dan ook een interessante onderhandelingspartner, maar let erop dat uw instemmingsrecht niet alle arbeidsvoorwaarden beslaat. Kijk daarom goed naar artikel 27 lid 1 WOR en neem daarnaast uw cao nog eens door, want daarin zijn mogelijk ook rechten voor uw OR opgenomen. Zorg ervoor dat u de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden goed voorbereid ingaat, want er hangt een hoop vanaf voor uw achterban!