Overgangsregeling voor OR-opleidingsinstituten

15 maart 2013 | Door redactie

Vanaf 1 september 2013 hebben scholingsinstituten de mogelijkheid om een certificering bij Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) aan te vragen. In de tussentijd geldt een overgangsregeling voor OR-opleidingsinstituten. Deze houdt in dat OR-opleidingsinstituten hun GBIO-erkenning behouden totdat de oorspronkelijke termijn is verstreken.

Sinds 1 januari is het niet meer mogelijk om bij het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) een erkenning als OR-opleidingsinstituut te krijgen. Dit komt doordat het GBIO is opgeheven. Dit is het gevolg van de wijzigingen in de financiering van de OR-scholing. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met wijziging WOR’.

Overgangsregeling voor certificering

De Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR) neemt de certificering over, maar heeft de certificeringsregeling nog niet helemaal klaar. Daarom is er een overgangsregeling. De overgangsregeling houdt in dat de oude GBIO-erkenningen gewoon geldig blijven totdat de datum verloopt. Veel GBIO-erkenningen zijn verstrekt in 2011 of 2012 en hebben meestal een geldigheidsduur van drie jaar.

SCOOR maakt certificeringsregeling

Vanaf 1 september verwacht SCOOR de hele certificeringsregeling af te hebben en dan is het voor OR-opleidingsinstituten – maar ook voor zzp’ers of eenmansbedrijven – mogelijk om een aanvraag voor de nieuwe certificering in te dienen. Het duurt vervolgens ongeveer zes maanden om aan de eisen te voldoen en alles succesvol af te sluiten met het certificaat. OR-opleidingsinstituten moeten met deze regeling voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe certificeringseisen van SCOOR. Daarnaast is de certificering vrijwillig; een OR-opleidingsinstituut wordt hiertoe dus niet verplicht.