SCOOR houdt OR-opleiding in de gaten

27 juni 2012 | Door redactie

In de toekomst gaat de Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) een oogje in het zeil houden als het gaat om de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden. Het is hierbij de bedoeling dat deze nog op te richten stichting de opleidingen, die aan de gestelde eisen voldoen, van een certificaat voorziet.

De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor een certificaat zijn nog niet bekend. Wel heeft de Sociaal-Economisch Raad (SER) de hoofdlijnen hiervoor opgesteld, die verder worden uitgewerkt door SCOOR. Wil een opleidingsinstelling een certificaat ontvangen, dan moet de instelling daarvoor betalen. Er is echter geen verplichting om een certificaat te hebben. De financiering van SCOOR is afkomstig uit de bijdragen die de stichting van de opleidingsinstituten ontvangt voor de certificering. In het bestuur nemen vertegenwoordigers van sociale partners, een vertegenwoordiger uit de scholingsbranche en een onafhankelijke voorzitter plaats.

Commissie neemt taken GBIO over

Met de opheffing van het GBIO per 1 januari 2013 vervalt ook de GBIO-erkenning van opleidingsinstanties. In het bericht ‘Akkoord voor afschaffing WOR-heffing’ kon u al lezen over de instelling van de Commissie Bevordering Medezeggenschap. Deze commissie bepaalt straks de richtbedragen voor de cursussen en krijgt de wettelijke taak om de kwaliteit van de medezeggenschap in organisaties te bewaken. Hiermee neemt de commissie de taken over van het GBIO. De stichting SCOOR richt zich specifiek op het opzetten van een certificatieregeling voor de kwaliteit van de opleidingen. Het register voor medezeggenschapopleiders doet dat voor de individuele opleiders.