SER gaat nu al uit van nieuw scholingssysteem

3 januari 2013 | Door redactie

Hoewel het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden – dat in werking moest treden op 1 januari 2013 – nog niet van kracht is, gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) ervan uit dat het parlement het voorstel snel aanneemt. Omdat de SER duidelijkheid wil creëren voor medezeggenschappers gaat de Raad per 1 januari 2013 al uit van het nieuwe scholingssysteem dat in het beoogde voorstel is opgenomen.

Doordat de SER uitgaat van het nieuwe OR-scholingssysteem per 1 januari 2013, verleent de SER nu al geen subsidie meer aan het GBIO voor bijdragen aan opleidingskosten. Het GBIO is opgeheven en de taken van dit instituut zijn overgedragen aan de SER. Die brengt een groot deel van deze taken onder bij de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM).

Nieuw scholingssysteem en wijzigingen WOR

Werkgevers lijken nu de dupe omdat onder meer de subsidie op erkende scholing vervalt. Toch is dat niet helemaal waar; uw bestuurder hoeft tenslotte ook geen WOR-heffing meer af te dragen. In het bericht ‘Aanpassing WOR door nieuwe scholingssysteem’ kunt u precies teruglezen welke wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Zodra het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer leest u hierover op deze vakportal van OR Rendement.