SER licht medezeggenschap pensioen kleine organisatie toe

18 januari 2019 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking uitgebracht over de zorgplicht bij pensioen voor kleine organisaties. Een belangrijk onderwerp is de medezeggenschap over pensioen voor de Personeelsvergadering (PV) en de Personeelsvertegenwoordiging (PVT), die sinds 1 januari 2019 is uitgebreid.

De SER heeft de Handreiking ‘Praat met uw medewerkers over hun pensioen’ gepubliceerd om werkgevers te ondersteunen. Begin december is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Verzamelwet pensioen 2019 waarin de medezeggenschap van PV en PVT is uitgebreid. Deze uitbreiding geldt voor organisaties met minder dan 50 werknemers en alleen als de bestuurder zelf besluiten kan nemen over de pensioenregeling (tools). Dit is niet het geval als er sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of als het pensioenregeling is vastgelegd in een cao.

PV en PVT hebben adviesrecht bij wijziging pensioenovereenkomst

In de publicatie legt de SER uit dat PV en PVT adviesrecht hebben bij een wijziging van de pensioenregeling, als deze wijziging geldt voor ten minste 25% van de werknemers. Ook hebben PV en PVT nu informatierecht bij een pensioenovereenkomst. De bestuurder van een organisatie met minder dan 50 werknemers moet PV en PVT alle informatie verstrekken over een pensioenregeling die zij nodig hebben (artikel 35b, lid 6 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Voorheen mocht hij deze informatie ook mondeling geven, ook al had hij het op schrift. Nu moet het dus schriftelijk. Bovendien moet hij PV en PVT zo spoedig mogelijk informeren over een voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling (artikel 35b, lid 7 WOR).

PVT mag deskundige raadplegen

De PV en PVT kunnen de pensioenregeling zelf op de agenda van het overleg met de bestuurder plaatsen. Ook kunnen PV en PVT een beroep doen op de kantonrechter, bij geschillen met de bestuurder over het adviesrecht, informatierecht of initiatiefrecht (artikel 36 WOR). Een verschil tussen de PV en PVT is dat een PVT het recht heeft om een deskundige te raadplegen – als de bestuurder daarmee akkoord gaat – (artikel 35c, lid 3 WOR) en een PV niet.