SER-notitie: Ontwikkeling medezeggenschap

19 juli 2012 | Door redactie

Gebrek aan tijd, te grote afstand tot de achterban, gebrek aan leden, te weinig deskundigheid binnen de OR: allemaal bekende knelpunten binnen de medezeggenschap. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een notitie opgesteld waarin de SER de ontwikkelingen, knelpunten en toekomst van de medezeggenschap bespreekt.

In de 60 jaar tijd sinds de invoering van de WOR heeft de medezeggenschap natuurlijk ook niet stilgezeten. De Sociaal-Economische Raad (SER) verkent de veranderingen en ontwikkelingen in de notitie ‘Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21e eeuw’ (pdf). In de notitie wordt aandacht besteed aan een blik op het verleden, de huidige tijd en de toekomst. Hierbij komen onder andere het enquêterecht, conflicten met de bestuurder, de plek van de OR bij fusies en overnames en de instelling van de Commissie Bevordering Medezeggenschap aan bod. U las al over de instelling van deze commissie in het bericht ‘Akkoord voor afschaffing WOR-heffing’.

Meer deskundigheid van medezeggenschap gevraagd

Uit de notitie blijkt dat van de OR steeds meer deskundigheid en flexibiliteit wordt gevraagd, maar dat de medezeggenschap de strategische veranderingen in de organisaties niet bij kan houden. Kijk met uw OR eens verder dan de traditionele medezeggenschapsmogelijkheden. Er is bijvoorbeeld ook ruimte voor andere vormen, zoals verbeterteams, werkoverleg en projectgroepen.