Staat artikel 28 lid 1 WOR al op uw agenda?

Volgens artikel 28 lid 1 uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de OR de naleving van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden binnen de organisatie bevorderen. Dit is één van de speciale taken, ook wel zorgtaken of stimulerende taken genoemd, die de WOR aan uw OR geeft.

29 november 2013 | Door redactie

De speciale taken van de OR zijn opgenomen in artikel 28 WOR van het hoofdstuk IV-A: bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad. In dit hoofdstuk komen ook het advies- en instemmingsrecht aan bod. Het wordt dus verwacht van uw OR dat hij zich verdiept in de onderwerpen uit artikel 28. Daarom kan uw OR dit artikel prima inzetten om meer informatie bij de bestuurder te vragen over de genoemde onderwerpen.

Bevorder de naleving van de arbeidsvoorwaarden

Volgens de WOR moet u de naleving van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden ‘zoveel als in uw vermogen ligt’ bevorderen. U heeft hierbij een controlerende taak, maar het is dus ook de bedoeling dat u kijkt of een bredere aanpak gewenst is. Daarvoor verzamelt u informatie en houdt u bijvoorbeeld een inventarisatie onder uw achterban, zodat (een deel van) uw OR dit vervolgens in een verslag kan uitwerken om aan de bestuurder te presenteren.

Maak gebruik van uw instemmings- en initiatiefrecht

Vanuit het instemmingsrecht blijkt dat u al een flinke invloed heeft op het gebied van de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden (artikel 27 lid 1d WOR). Daarnaast kunt u het initiatiefrecht altijd inzetten om kansen te creëren.
Komt uw OR er niet uit met de bestuurder, dan kunt u de naleving van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de arbeids- en rusttijden ook afdwingen met behulp van externe instanties, zoals de Inspectie SZW of de vakbonden.