Tot 2016 is voorkeur voor jongere toegestaan

17 januari 2014 | Door redactie

Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 mag de bestuurder in zijn vacatures onderscheid maken naar leeftijd. Ten minste, als het gaat om jongeren van 18 tot 27 jaar. Deze uitzondering op de regel dat werkgevers geen onderscheid mogen maken naar leeftijd bij werving en selectie is namelijk in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.

De komende twee jaar – van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 – mag de bestuurder vacatures plaatsen waarin hij specifiek zoekt naar jongeren van 18 tot 27 jaar. De vacature moet zich wel richten op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De organisatie moet daarom de volgende zin in de vacaturetekst opnemen: Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’.

Voorkomen dat jongeren werkloos blijven

De tijdelijke regeling maakt deel uit van de ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’. De overheid wil met de maatregel voorkomen dat jongeren door de crisis werkloos blijven of worden. UWV staat al langer toe dat een bestuurder in een vacature een voorkeur uitspreekt voor kandidaten van 50 jaar en ouder. In dat geval moet de bestuurder in de vacature de volgende tekst opnemen: Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van werkloosheid onder de doelgroep 50-plus.

Bestuurder mag uitzondering op de regel maken

Als OR waakt u voor discriminatie in de organisatie (artikel 28 lid 3 Wet op de ondernemingsraden), maar in dit geval weet u dat de bestuurder een uitzondering op de regel mag maken. Onderscheid maken op grond van leeftijd is verder alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is, bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • werkgelegenheid- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd;
  • een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als de organisatie in zwaar weer verkeert;
  • een andere goede reden voor het leeftijdsonderscheid.