Trainers vinden in het Register MZ-Opleiders

13 december 2012 | Door redactie

De meerderheid van de medezeggenschapsopleiders heeft zich ondertussen aangemeld bij het Register medezeggenschapsopleiders (Register MZ-opleiders). Dit register is in het leven geroepen vanwege de geplande wetswijzigingen op het gebied van uw OR-scholing. Van de ongeveer 600 medezeggenschapsopleiders hebben sinds 15 mei zo’n 500 trainers zich al aangemeld. Voor uw OR genoeg keus dus!

De opleiders die bij het Register MZ-opleiders zijn geregistreerd, voldoen aan kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en de branchevereniging medezeggenschap (BVMZ) zijn opgesteld. Tot en met 31 december 2012 is er een overgangsregeling. Na die datum kan een opleider zich alleen nog inschrijven als hij een erkende mz-opleiding heeft gevolgd. Is uw OR op zoek naar een ervaren opleider, dan maakt u op de website van het Register MZ-opleiders een goede kans om een geschikte trainer voor uw OR te vinden.

Certificatieregeling voor de scholingsinstituten

In het bericht ‘Akkoord voor afschaffing WOR-heffing’ heeft u kunnen lezen over de afschaffing van de WOR-heffing en de GBIO-subsidie. Om de kwaliteit van de opleidingen in de gaten te houden, is de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld. De CBM zet een certificatieregeling op voor de scholingsinstituten. Deze scholingsinstituten moeten onder andere beschikken over gekwalificeerde trainers.