Veel onduidelijkheid over rol van de OR

2 mei 2016 | Door redactie

80% van de ondernemingsraden ligt meer dan eens in de clinch met de bestuurder over de toepassing van het adviesrecht. 36% geeft aan dat er discussie bestaat over de rechten van de OR in het algemeen. Dat is zonde, want duidelijkheid over de rol, taken en bevoegdheden is een basisvereiste voor een zinvolle werknemersvertegenwoordiging.

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel. Om daar een goede invulling aan te geven, kent de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR taken en bevoegdheden toe. Bestaat daarover onduidelijkheid, dan is het belangrijk dat de OR en bestuurder dat eerst helder krijgen. Dat voorkomt getouwtrek bij ieder voorgenomen besluit van de bestuurder. Voor 56% van de OR’en geldt dat zij geregeld met de bestuurder moeten discussiëren over de rol van de OR. Dat blijkt uit de MonitOR van SBI Formaat.

Belangrijkste WOR-artikelen over rol en bevoegdheden OR

39% van de OR’en vindt dat dat de WOR incompleet of gedateerd is. Ook geven OR’en aan dat ze de WOR lastig vinden te interpreteren. Dat zorgt voor onduidelijkheid over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de OR. Het is belangrijk om af te stemmen wat de rol is van de OR bij verschillende onderwerpen in de organisatie. Kijk daarvoor eerst naar relevante WOR-artikelen, zoals:

OR en bestuurder: eigen afspraken in ondernemingsovereenkomst

Bovengenoemde artikelen schetsen een belangrijk kader van de rol en bevoegdheden van de OR. Toch staat niet alles in de wet. Afspraken die de ondernemingsraad en bestuurder zelf maken om de rol van de OR verder te verduidelijken – zoals uitbreiding van het instemmingsrecht – leggen zij vast in een convenant: de ondernemingsovereenkomst (tool)