Voer de druk op de bestuurder op!

5 april 2013 | Door redactie

Uw OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) via de bedrijfscommissie naar de rechter te stappen. Is er onenigheid over het adviesrecht, dan komt uw OR terecht bij de Ondernemingskamer. Toch hoopt u eventuele conflicten op een andere manier op te lossen. Dat is niet alleen sneller, maar vaak ook beter voor de relatie tussen uw OR en de bestuurder.

Loopt het overleg met de bestuurder vast, dan heeft uw OR meerdere manieren om het overleg weer op gang te helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld steun zoeken onder uw achterban door handtekeningen te verzamelen. Ook is het mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waar de werknemers hun stem kunnen laten horen. Presenteer de resultaten hiervan aan de bestuurder. U voert de druk op de bestuurder verder op door de toezichthouders te benaderen of door de tijdsdruk op te voeren. Dit laatste doet u bijvoorbeeld door extra vragen te stellen of door gebruik te maken van de opschortingstermijn bij een besluit dat afwijkt van het advies van de OR. Ten slotte is het mogelijk om de vakbonden of de media in te lichten.

Overweeg om de kantonrechter in te schakelen

Werkt dit allemaal niet en is het onderwerp erg belangrijk voor uw OR en de achterban, dan heeft u nog de mogelijkheid om naar de Ondernemingskamer of kantonrechter te stappen. Houd er wel rekening mee dat u onder de huidige regels eerst de bedrijfscommissie moet laten bemiddelen alvorens u naar de kantonrechter kunt stappen. Zodra de Eerste Kamer echter akkoord gaat met het wetsvoorstel voor wijziging van de WOR komt deze verplichte tussenstap te vervallen. U kunt dan dus direct naar de kantonrechter stappen. Hierover las u meer in het bericht ‘Tweede Kamer akkoord met wijziging WOR’.

Strategieën om de bestuurder te overtuigen

Breng uw overweging bijvoorbeeld in de overlegvergadering ter sprake om de druk op de bestuurder op te voeren. Houd er rekening mee dat als puntje bij paaltje komt, u wel moet doorzetten. Doet u dat niet, dan maakt dat de positie van uw OR – in de toekomst – zwakker. Zet dus eerst andere strategieën in om de bestuurder van uw argumenten te overtuigen als u er eigenlijk geen rechtszaak van wil maken. U vindt de checklist naar de verschillende drukmiddelen onder de vaktools.