Wetswijzigingen voor 2013 op een rij

27 december 2012 | Door redactie

Het nieuwe kalenderjaar 2013 is bijna aangebroken. Daarbij horen weer een aantal wetswijzigingen. Voor uw OR zijn er dus weer volop mogelijkheden om te overleggen met de bestuurder over de consequenties van deze wijzigingen. Hier vindt u de wetswijzigingen die voor uw OR van belang zijn op een rij.

Veranderingen in de wetgeving kunnen ervoor zorgen dat uw bestuurder bepaalde regelingen in de organisatie moet wijzigen. Uw OR moet hiervan natuurlijk ook op de hoogte zijn. Wil de bestuurder meer veranderen dan alleen de nodige aanpassingen voor de wetswijziging, dan kan uw OR het gesprek met hem aangaan.

AOW-leeftijd stijgt met één maand

Door de val van het kabinet zijn de plannen dit jaar behoorlijk wat keren gewijzigd. Zo was er een zogenoemd lenteakkoord, herfstakkoord en natuurlijk het regeerakkoord. Er was zelfs even sprake van dat de onbelaste reiskostenvergoeding zou vervallen, maar dit plan is inmiddels alweer van de baan. Hieronder vindt u een overzicht van de wetswijzigingen die volgend jaar wel doorgaan:

  • De bekostiging van de scholing van OR-leden wijzigt in 2013. De WOR-heffing en het GBIO zullen verdwijnen. De bestuurder betaalt de scholingskosten dan rechtstreeks aan de opleidingsinstanties.
  • De AOW-leeftijd gaat met één maand omhoog. Door een stapsgewijze verhoging komt de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar te liggen en 2021 op 67 jaar.
  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling gaat omhoog van 1,4% naar 1,5% van de totale fiscale loonsom. 2013 is het laatste jaar dat uw bestuurder nog gebruik mag maken van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen.
  • Er komt een mobiliteitsbonus – in de vorm van een premiekorting – voor het in dienst nemen van een werkloze van 50 jaar en ouder en arbeidsgehandicapten. De premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers komt te vervallen.
  • Door de invoering van het uniform loonbegrip komt er één heffingsgrondslag voor de loonbelasting/ premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen.
  • De boetes voor het overtreden van de Arbowet gaan omhoog. De bestuurder krijgt straks een boete van € 12.000 per werknemer als er in uw organisatie illegale werknemers aan het werk zijn. Ook de boete voor het werken op een onveilige steiger gaat omhoog naar € 18.000.
  • De prijs voor het deskundigenoordeel gaat omhoog. Het wordt € 100 voor de werknemer en € 400 voor de werkgever. Voorheen was het tarief van het deskundigenoordeel voor de werkgever en de werknemer € 50.
  • De maximale duur van de proefplaatsing wordt verlengd naar zes maanden. Voorheen kon de bestuurder nog maximaal drie maanden gebruikmaken van de proefplaatsing.
  • De bestuurder hoeft geen garantieverklaring meer te voegen bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet.