Wijziging WOR breidt bevoegdheden OR rond topbeloningen uit

13 juni 2018 | Door redactie

Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten binnenkort met hun bestuurder om tafel om verschillen in lonen in de organisatie te bespreken. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Ondernemingsraden met een achterban van meer dan 100 werknemers moeten na het ingaan van de wijziging van de WOR jaarlijks met de bestuurder in gesprek gaan over lonen en beloningsverschillen binnen de organisatie. De wetswijziging (pdf) – die ingaat na publicatie in de Staatscourant – is bedoeld om nieuwe discussie te ontlokken over dit onderwerp binnen organisaties. Alhoewel het jaarlijkse gesprek verplicht wordt, krijgt de OR geen adviesrecht (tools) of instemmingsrecht (tools) op bijvoorbeeld topbeloningen. De beslissing daarover ligt bij de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

Wijziging WOR hamerstuk voor Eerste Kamer

Bestuurders moeten de OR ook nu al  informatie verstrekken over de beloningen voor bestuurders en loonverschillen in de organisatie. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 31d WOR; de bestuurder mag daarbij functiegroepen die bestaan uit minder dan vijf arbeidskrachten samenvoegen om de privacy van de werknemers te waarborgen. In de praktijk levert de bestuurder deze informatie vaak niet aan. De verplichting voor de bestuurder om de OR te informeren wordt met de wetswijziging uitgebreid naar een verplichting voor bestuurder en OR om het gesprek aan te gaan over beloningen. Dit maakt het makkelijker voor de OR om de discussie aan te gaan over dit onderwerp. De Eerste Kamer twijfelde aan het nut van de wetswijziging en stelde kritische vragen, maar heeft de stemming uiteindelijk afgedaan als hamerstuk. Dat wil zeggen dat de Kamerleden het wetsvoorstel zonder stemming hebben goedgekeurd. 

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten