Wijziging WOR pas weer vanaf 2016

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) komt binnenkort weer aan bod in de Tweede Kamer. Het is namelijk de bedoeling dat de regeling van topbeloningen en het gewijzigde instemmingsrecht bij pensioenregelingen per 1 juli 2016 in werking treden.

5 augustus 2015 | Door redactie

De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld met daarin alle wetsvoorstellen die de Tweede Kamer in de tweede helft van 2015 moet afhameren. U vindt de geplande wijzigingen van de WOR hieronder op een rij.

Geplande inwerkingtreding wetsvoorstellen per 1 juli 2016: