Wijziging WOR per 19 juli 2013 van kracht

18 juli 2013 | Door redactie

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 18 juli 2013 gepubliceerd in het Staatsblad. Bij koninklijk besluit is bepaald dat de wijzigingen van de WOR per 19 juli 2013 in werking treden.

De gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan met de afkondiging in het Staatsblad officieel in werking treden. Met de publicatie van de wijzigingen is ook het koninklijk besluit gepubliceerd met de datum waarop de wet in werking treedt. De ingangsdatum van de aangepaste wet is 19 juli 2013.

Afkondiging van de aangepaste WOR in het Staatsblad

De Tweede Kamer stemde op 14 februari 2013 in met de wijzigingen van de WOR en de Eerste Kamer deed dat op 25 juni 2013. De aanpassing van de WOR in het Staatsblad is op 18 juli 2013 gepubliceerd en ondertekend door koning Willem-Alexander, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Belangrijkste wijzigingen van de WOR

U vindt meer informatie over de belangrijkste wijzigingen van de WOR en de afschaffing van de handtekeningenplicht in het bericht ‘Eerste Kamer akkoord met wijziging van de WOR’. De handtekeningenplicht bij de kandidaatstelling voor de OR-verkiezingen is nu officieel afgeschaft, maar de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat zich nog buigen over een aanpassing van de handtekeningenplicht waar alle partijen zich in kunnen vinden. Voor een overzicht van alle wijzigingen van de WOR, maakt u gebruik van de vaktool ‘Wijzigingen in de WOR 2013’.