Wijzigingen van de WOR op een rij in vaktool

15 juli 2013 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt gewijzigd. De wijzigingen richten zich onder meer op het OR-scholingssysteem, de verplichte beroepsgang via de bedrijfscommissie, het verstrekken van het OR-reglement en -jaarverslag en de uitgebreide informatievoorziening van OR’en in internationale concerns. Om voor uzelf het overzicht te houden, kunt u de vaktool 'Wijzigingen in de WOR 2013' downloaden.

Op 25 juni 2013 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel – inclusief het amendement van D66 ­– voor wijziging van de WOR. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Eerste Kamer akkoord met wijzigingen van de WOR’. Het wetsvoorstel omvat een aantal belangrijke wijzigingen zoals dat de bestuurder volledig verantwoordelijk wordt voor (de kosten van) voldoende scholing en vorming van OR-leden. Een belangrijke toevoeging daarbij is dat de scholing van voldoende kwaliteit moet zijn. Naast deze wijziging zijn er tal van wijzigingen die OR Rendement speciaal voor onze lezers samenvatte in een handig document: de vaktool ‘Wijzigingen in de WOR 2013’.

Vaktool ‘Wijzigingen in de WOR 2013’ somt alle wijzigingen op

Hoewel u in het bericht ‘Eerste Kamer akkoord met wijzigingen van de WOR’ meer kunt lezen over de belangrijkste wijzigingen van de WOR, willen we u de volledige lijst van wijzigingen niet onthouden. Omdat het originele wetsvoorstel nogal taai en lang van stof is, kunt u alle wijzigingen overzichtelijk en in begrijpelijke taal terugvinden in de vaktool ‘Wijzigingen in de WOR 2013’.