WOR-wijziging laat nog op zich wachten

12 december 2012 | Door redactie

Door de val van het vorige kabinet en de komst van het nieuwe kabinet lukt het niet om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) al per 1 januari 2013 te wijzigen. Hoewel het wetgevingsproces vertraging heeft opgelopen, zal de Sociaal-Economische Raad (SER) voor 2013 waarschijnlijk geen WOR-heffing opleggen aan organisaties met een ondernemingsraad.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten dat het niet lukt om de wetswijziging van de WOR al op 1 januari 2013 in te voeren. Dit komt onder andere door de wisseling van het kabinet. Hoewel de wetswijziging niet direct in januari ingaat, zal de aanpassing van de WOR wel zo snel mogelijk na akkoord van de Tweede en Eerste Kamer in werking treden. In de tussentijd zal de SER geen WOR-heffing opleggen aan organisaties met een OR.

Financiering van OR-scholing verandert

De WOR-wijziging zorgt voor een ander systeem van financiering van scholing van OR-leden. Het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) wordt opgeheven en in de wet wordt expliciet opgenomen dat de werkgever verantwoordelijk is voor de financiering van OR-scholing. Welke gevolgen dit voor uw organisatie heeft, hangt onder meer af van de grootte van de ondernemingsraad, het kennisniveau van de OR-leden (beginnend of ervaren) en het aantal leden dat een cursus wil volgen.

Scholingskosten direct betalen

De belangrijkste wijziging is dat u als werkgever voortaan, anders dan onder de huidige regels, de kosten van de opleiding volledig en direct aan het opleidingsinstituut moet betalen. U zult dus een hoger bedrag moeten betalen, maar krijgt ook niet meer te maken met de verplichte jaarlijkse WOR-heffing. Totdat de WOR daadwerkelijk is gewijzigd, moeten werkgevers wel aan hun verplichtingen op grond van artikel 22 WOR blijven voldoen: u moet blijven investeren in een professionele personeelsvertegenwoordiging.