WOR-wijziging per 1 januari 2013 uitgesteld

29 november 2012 | Door redactie

De wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt uitgesteld. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de geplande datum van invoering – 1 januari 2013 – niet meer haalbaar. Dit komt onder meer door de wisseling van het kabinet. De aanpassing van de WOR moet onder andere de financiering van het scholingssysteem van OR-leden wijzigen.

Ook al gaat de wetswijziging niet direct in per 1 januari 2013, uit een nota (pdf) naar aanleiding van het wetsvoorstel over de aanpassing van de WOR blijkt dat de wet zo snel mogelijk na akkoord van de Tweede en Eerste Kamer in werking moet treden. Daarom zal de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2013 waarschijnlijk niet alsnog een WOR-heffing aan de OR-plichtige organisaties opleggen. Overigens maakt het voor werkgevers niet uit op welk tijdstip de wetswijziging precies ingaat; op grond van artikel 22 WOR zijn zij ook nu al verplicht hun OR-leden te laten scholen. De minister gaat er hierbij vanuit dat werkgevers de noodzakelijke kosten voor de scholing en vorming van de OR gewoon blijven dragen in de overgangsperiode (net als na de inwerkingtreding van de wetswijziging). In het bericht ‘Aanpassing WOR door nieuw scholingssysteem’ leest u meer over de wetswijzigingen.

Duidelijkheid over opheffing en financiën GBIO

De nota schept ook iets meer duidelijkheid over de opheffing van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) en wat er met de financiële middelen van het instituut gebeurt. Aangezien de sociale partners het GBIO hebben ingesteld, zijn zij ook verantwoordelijk voor de opheffing ervan. De SER stelde subsidie ter beschikking aan het GBIO en de financiële middelen die eventueel nog over zijn na de opheffing van het instituut, gaan dan ook weer terug naar de SER. Zijn er nog middelen over, dan worden die ingezet voor de bevordering van de medezeggenschap.