VERDIEPINGSARTIKEL

Artikel 14 WOR: Wat zeggen de wet en uw reglement over de vergaderingen van uw OR?

17 mei 2020 4 minuten Door redactie

Vraag een buitenstaander wat de OR zoal doet en de kans is groot dat hij zal zeggen: ‘vergaderen’. Het is waar dat de meeste OR-tijd opgaat aan het overleggen met elkaar en met de bestuurder. Over uw eigen OR-vergaderingen gaat artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit artikel vermeldt wat u over de OR-vergadering moet vastleggen in uw reglement. Controleer of dit gebeurd is en of uw OR zich daar nog steeds in kan vinden.

In uw OR-reglement moet u zelf de werkwijze van uw OR vastleggen. Dit staat in artikel 14, lid 1 WOR. Nu is ‘werkwijze’ een ruim begrip, waaronder bijvoorbeeld ook het contact met uw achterban valt. Uit lid 2 van artikel 14 WOR blijkt echter dat het de wetgever vooral ga

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.