VERDIEPINGSARTIKEL

Artikel 23 WOR: Het overleg tussen OR en bestuurder

9 mei 2019 5 minuten Door redactie

De overlegvergadering is op de eerste plaats een overleg tussen twee vertegen­woordigers. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en de OR de werknemers. Samenwerking is noodzakelijk om de verschillende belangen goed te behartigen. Het overlegrecht is de centrale bevoegdheid van uw OR als het gaat om het uitoefenen van de medezeggenschap. Daar stuurt ook de Wet op de ondernemings­raden (WOR) duidelijk op aan.

Kijkt u het zelf maar na: u mag pas antwoorden op een gevraagd advies of een verzoek om instemming nadat u over de aanvraag ten minste één keer overlegd heeft met uw bestuurder (artikel 25, lid 4 en artikel 27, lid 2 WOR). Als u gebruikmaakt van uw schriftelijk initiatiefrecht, mag uw bestuurder

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.