VERDIEPINGSARTIKEL

Artikel 35b en 35c WOR: Medezeggenschap organiseren in de kleinere organisatie

13 november 2020 4 minuten Door redactie

Vanaf 50 werknemers is de instelling van een OR verplicht volgens artikel 1, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Sommige cao’s leggen die grens al op 35 werknemers. Volgens artikel 5a WOR legt dat een instellingsverplichting op aan werkgevers die onder zo’n cao vallen. Maar hoe is het dan met de medezeggenschap in overige organisaties met minder dan vijftig werknemers? Hebben de werknemers daar geen wettelijk geregelde inspraak?

In Nederland zijn er veel organisaties met 10 tot 50 werknemers in dienst. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 40.000. Hoewel werkgevers natuurlijk altijd vrijwillig kunnen kiezen voor het instellen van een OR, kent de WOR wel degelijk ook wettelijke ve

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.