VERDIEPINGSARTIKEL

Artikel 6 en 7 WOR: Hoe groot is een ondernemingsraad en hoe wordt hij samengesteld?

13 januari 2020 5 minuten Door redactie

Na de begripsbepalingen in artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn waarschijnlijk de wettelijke regels over de omvang en samenstelling van een OR het meest fundamenteel. Deze zijn met name te vinden in artikel 6 WOR en de daarover ontwikkelde rechtspraak. Omdat er over deze regels – en de opties om ervan af te wijken – weinig bekend is, besteedt deze rubriek er extra aandacht aan.

Wel algemeen bekend is dat een OR wordt samengesteld door en uit de werknemers die hij vertegenwoordigt. Het is echter niet zo dat een OR altijd alle werknemers vertegenwoordigt. Artikel 1, lid 1 en 2 WOR maken duidelijk dat het moet gaan over mensen met een contract met de onderneming, ook als ze feitelijk in een

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.