VERDIEPINGSARTIKEL

Artikel 9 en 10 WOR: Wat zijn de spelregels voor de verkiezingen voor de nieuwe OR?

17 april 2020 6 minuten Door redactie

Voor elke OR breekt een moment aan waarop hij zijn eigen opvolging moet gaan regelen. Ook al stellen alle OR-leden zich herkiesbaar, voor een nieuwe zittingsperiode moet iedere werknemer met kiesrechten opnieuw de kans krijgen zich kandidaat te stellen. Vervolgens moeten er OR-verkiezingen plaatsvinden en bepaalt de zittende OR op basis van de uitslag en zijn reglement wie de nieuwe OR-leden worden.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de OR verkiezingen in de artikelen 9 en 10. Artikel 10 WOR vertelt u alleen wat u in uw OR-reglement nader moet regelen. Dit verdiepingsartikel gaat over de organisatie en uitvoering van de OR-verkiezingen. Leidend daarvoor zijn de bepalingen uit uw eigen OR-reglement d

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.