Mag OR-voorzitter blijven na herindiensttreding?

22 juli 2019

Onze OR-voorzitter is onlangs met pensioen gegaan. Drie maanden later is hij echter weer in dienst getreden voor tien uur per week. Is hij nu nog steeds voorzitter?

Op het moment dat een werknemer uit dienst treedt, eindigt van rechtswege het lidmaatschap van de OR en daarmee dus ook het voorzitterschap voor de ondernemingsraad. Het feit dat hij later weer wordt aangenomen verandert hier niets aan. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt namelijk dat de OR-voorzitter altijd één van de zittende OR-leden moet zijn (artikel 7 WOR). Als uw oud-voorzitter weer OR-voorzitter wil worden, zal hij zich bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw kandidaat moeten stellen. Vervolgens moet de OR hem dan opnieuw tot voorzitter kiezen.

Hamer

Dat ligt natuurlijk anders als uw voorzitter helemaal niet uit dienst is geweest maar bijvoorbeeld drie maanden onbetaald vakantie heeft genoten en vervolgens weer aan het werk gaat, ook al is het voor minder uren dan voor zijn vakantie. Hij blijft in zo’n geval OR-lid. Wel kan het zijn dat hij in de tussentijd zijn voorzittershamer kwijt raakt. Artikel 7 van de Wet op de ondernemingsraden bepaalt namelijk ook dat u naast een voorzitter één of meer plaatsvervangers uit uw midden moet kiezen. Deze plaatsvervanger vervult automatisch de rol van OR-voorzitter zodra de gekozen voorzitter afwezig is.

Afwezigheid

Als die afwezigheid van langere duur is, geeft dat de ondernemingsraad de tijd om een nieuwe voorzitter te kiezen. Dat kan de plaatsvervanger zijn, maar het mag ook een ander OR-lid zijn.