Wat betekent 'bevorderen' in de zin van artikel 28 WOR?

26 januari 2021

In artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan een aantal bijzondere bevoegheden van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad moet volgens dit artikel een aantal zaken binnen de onderneming 'bevorderen'. Maar wat moeten we ons nou precies voorstellen bij 'bevorderen'?

Volgens artikel 28 van de WOR heeft de ondernemingsraad als taak het bevorderen van:

  • de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden;
  • de naleving van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van de in de onderneming werkzame personen;
  • het werkoverleg;
  • het overdragen van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn;
  • de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming;
  • de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu.

Hoe is het woord 'bevorderen' in de wet gekomen?

Oorspronkelijk is het ontstaan van de ondernemingsraad voortgekomen uit de gedachte dat de onderneming een arbeidsgemeenschap is, die niet eenzijdig voor het profijt van de ondernemer bestaat. Afgezien van haar algemene maatschappelijke functie moet de onderneming het welzijn van allen die erbij betrokken zijn bevorderen.

In een oudere versie van de WOR stond in plaats van het woord 'bevorderen' de woorden 'het houden van toezicht'. De reden voor de wijziging was dat de ondernemingsraad geen politie-agent is. Wel vond de wetgever dat een opdracht die stimulerend van aard is, passend. En dan niet alleen ten opzichte van de ondernemer, maar ook ten opzichte van de werknemers.

Toezicht houden is voorbehouden aan de toezichthouders, zoals bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.

Betekenis 'bevorderen'

Volgens de Dikke van Dale betekent 'bevorderen' letterlijk 'vooruithelpen'. En dat is ook de betekenis die de ondernemingsraad, de bestuurder en de werknemers aan die term uit de wet mogen toekennen.