Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden(WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Uitgelicht

SER publiceert Wet op de ondernemingsraden in...

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Engelse vertaling van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gepubliceerd. Met de toenemende...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 06-12-2019

Uitbreiding rechten van de ondernemingsraad

In deze tool komt artikel 32 van de Wet op ondernemingsraden (WOR) aan bod. Dit artikel beschrijft de uitbreidingsmogelijkheden voor...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Wat zijn de taken van een OR-voorzitter?

Ik ben onlangs door de overige OR-leden tot OR-voorzitter benoemd. Sindsdien vraag ik me af wat eigenlijk de taken van een OR-voorzitter...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hoe hoog is de boete voor het niet nakomen van...

Onze organisatie met ruim 150 werknemers op één locatie heeft geen OR terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Hoe hoog...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 17, 18 en 22 WOR: Welke ondersteuning moet de werkgever de OR-leden geven?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

De leuze ‘OR-werk is ook werk’ bedoelt te zeggen dat het verrichten van medezeggenschapswerk volstrekt vergelijkbaar moet zijn met het vervu...

Artikel 15 en 23 c WOR: Regels en voordelen van commissies voor uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt ondernemingsraden in staat te werken met één of meer door de raad zelf in te stellen commissies....

Artikel 12 en 13 WOR: Wat zegt de wet over het lidmaatschap van een ondernemingsraad?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 03-08-2020

Het is algemeen bekend dat werknemers zich eerst kandidaat moeten stellen en door de werknemers moet worden gekozen om toe te kunnen treden...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Voorlopig en definitief OR-reglement

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Ondernemingsraden zijn volgens artikel 8 WOR verplicht om een OR-reglement op te stellen. Is er nog geen OR ingesteld, dan stelt een voorbereidingscommissie in overleg...

Vraag en antwoord

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?
Om de vraag kort te beantwoorden: nee, de OR kan zich niet terugtrekken en de bevoegdheden van de COR overnemen. In de verhouding tussen ondernemingsraden en de COR is er echter altijd een spanningsveld. De COR is ingesteld voor alle raden. Ook behartigt de COR de belangen van ondernemingen... Lees het hele antwoord