WOR

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen.

Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Wilt u meer toelichting bij een specifiek wetsartikel? Ga dan naar de pagina Wet op de ondernemingsraden (WOR) van Rendement Online. Daar vindt u bij veel wetsartikelen een uitgebreide uitleg.

Nieuws

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

17-07-2024

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

Mag de OR het aantal zetels aanpassen?

10-07-2024

De omvang van de ondernemingsraad (OR) hangt onder meer af van de grootte van de organisatie. Een sterke groei of inkrimping van de organisa...

Ontheffing van OR-plicht is soms mogelijk

08-07-2024

Organisaties met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Dit is wettelijk verplicht. In sommige situaties is de medez...

Nieuw in de OR? Dit is vooral níet de bedoeling

05-07-2024

Een ondernemingsraad (OR) is een officieel en wettelijk orgaan. Om een waardevolle gesprekspartner voor de bestuurder te zijn en de achterba...

Recent verschenen