Arbeidsmigrant kan straks zes maanden met uitkering naar thuisland

Een buitenlandse werknemer die in Nederland zijn baan verliest, kan straks maximaal zes maanden van een Nederlandse WW-uitkering in zijn thuisland genieten. De Europese Unie (EU) is hiervoor tot een akkoord gekomen.

20 maart 2019 | Door redactie

De EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid worden herzien, zo zijn de Europese Commissie, Europese Raad en het Europarlement overeengekomen. Eén van de wijzigingen is dat arbeidsmigranten een uitkering die zij in een ander EU-land hebben verworven maximaal zes maanden in hun thuisland kunnen ontvangen. Momenteel is die termijn drie maanden. Nederland is geen voorstander van de afgesproken wijziging. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom geprobeerd om het akkoord tegen te houden, maar zonder succes. Er is nog wel formele goedkeuring nodig van de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Geen sprake van werkhervatting in buitenland

In Nederland zijn het met name Polen die na een periode hier gewerkt te hebben een WW-uitkering aanvragen en ‘exporteren’ naar hun thuisland. Zij ontvangen in Polen de uitkering vanuit Nederland. Ze moeten in Polen op zoek naar werk, maar de regels voor werkhervatting zijn daar minder strikt. Tijdens de eerste drie maanden van de WW vindt nog geen 1% van de Polen nieuw werk in hun thuisland, zo meldde Nieuwsuur. Niet gek, aangezien de WW-uitkering hoger kan zijn dan het Poolse loon en een financiële prikkel om aan het werk te gaan dan dus ontbreekt. Na het ontvangen van de uitkering gaan de arbeidsmigranten weer aan de slag in Nederland en herhalen zij de werkwijze. Sommige Nederlandse werkgevers werken er aan mee door een terugkeergarantie te geven.

Recht op export-WW na maand werken

Bij de herziening van de EU-regels is afgesproken dat een arbeidsmigrant recht kan krijgen op een uitkering in het werkland als hij daar na minimaal een afgebroken maand werken onvrijwillig werkloos is geworden. Nu geldt in Nederland dat arbeidsmigranten recht krijgen op de basisuitkering van de Werkloosheidswet als zij in de 36 weken vóór de werkloosheid minimaal 26 weken gewerkt hebben in de EU, waarvan minstens één dag in Nederland. Onder voorwaarden kan de arbeidsmigrant uit de EU de uitkering drie maanden meenemen naar zijn thuisland (de export-WW). De voorgestelde termijn van een maand werken moet misbruik van de regels tegengaan.