Definitief mogelijkheid voor aanvulling van WW via cao

7 september 2017 | Door redactie

De ministerraad is akkoord gegaan met het oprichten van een fonds dat de private aanvulling van de WW gaat regelen. Werknemers kunnen daardoor na ontslag weer maximaal 38 maanden een werkloosheidsuitkering krijgen.

Eerder dit jaar kregen de sociale partners toestemming voor een private aanvulling van de wettelijke WW-uitkering, die straks nog maximaal 24 maanden duurt. Door deze aanvulling kunnen (oudere) werknemers weer maximaal 38 maanden een uitkering bij werkloosheid ontvangen, zoals in de periode voor de Wet werk en zekerheid ook het geval was. Voor de private aanvulling moest een fonds worden opgericht. Dit is geregeld nu de ministerraad heeft ingestemd met een benodigde wijziging van het Besluit fondsen en spaarregelingen. De aanpassing van het besluit is nog niet in de Staatscourant gepubliceerd, maar dat zal op korte termijn gebeuren.

Aanvullende uitkering geregeld in overkoepelende cao’s

De regeling voor een private aanvulling komt in overkoepelende verzamel-cao’s, waar cao-partijen met hun cao vrijwillig bij kunnen aansluiten. Ook organisaties zonder cao mogen deelnemen aan de regeling. Er komen in principe maximaal vijf verzamel-cao’s, die voor een hele economische sector gelden. In een verzamel-cao staat onder meer de premie die werkgevers moeten inhouden op het brutoloon van werknemers. Cao-partijen beslissen of een werkgever de premie aan het sectorfonds of direct aan het landelijke fonds afdraagt. De premie is in 2017 0,1% en stijgt de komende jaren.

In verzamel-cao’s ook aanvulling op WGA-uitkering

Naast de aanvulling op de WW regelen verzamel-cao’s ook een aanvulling op de loongerelateerde WGA-uitkering (tot 38 maanden). Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA, het landelijke fonds dat de regeling voor de private uitkeringen verzorgt.