Helft WW-premie voor rekening van werknemer?

9 maart 2015 | Door redactie

Werknemers gaan mogelijk vanaf 2016 de helft van de WW-premie voor hun rekening nemen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft onlangs een advies uitgebracht waarin dit geadviseerd wordt. De premie moet niet alleen WW-uitkeringen, maar ook regionale adviescentra gaan financieren die werkzoekenden aan een nieuwe baan moeten helpen.

Het SER-advies (pdf) is een uitwerking van plannen die de sociale partners in 2013 in het sociaal akkoord maakten. Volgens de SER moeten werknemers meebetalen aan de WW om alle toekomstige werkloosheidsuitkeringen te kunnen financieren en om regionale adviescentra voor scholing van werkzoekenden en de bemiddeling naar nieuw werk op te kunnen richten. Als het aan de SER ligt, komen er 35 van die centra, die een aanvulling moeten zijn op de diensten die UWV aanbiedt. De focus komt hierdoor te liggen op het voorkomen van werkloosheid.

Compensatie voor benadeelde werknemers

De invoering van de WW-premie voor werknemers moet wel lastenneutraal zijn. Dit betekent dat werknemers gecompenseerd worden als zij negatieve gevolgen ondervinden van hun bijdrage aan de WW-premie.

Aparte verzekering voor derde jaar werkloosheid

In het advies gaat de SER ook in op de financiering van het derde jaar van de WW-uitkering onder de Wet werk en zekerheid (WWZ). In deze wet is immers afgesproken dat per 1 januari 2016 de maximale duur van de WW-uitkering wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Sociale partners kunnen voor het derde jaar zelf afspraken maken in de cao over een aanvullende werkloosheidsverzekering. De SER adviseert om deze verzekeringen te laten uitvoeren door een instelling als UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Voor de financiering van het derde jaar zou dan weer een aparte uniforme premie of cao-sectorspecifieke premie moeten komen.