Het verschil: WW-uitkering en werkloosheidsuitkering

8 september 2017 | Door redactie

Hoewel veel kranten koppen dat het derde jaar WW-uitkering in ere hersteld is, is dat niet correct. Een werkloosheidsuitkering is namelijk niet per definitie hetzelfde als een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW). Dat verschil is voor werkgevers van groot belang.

Een WW-uitkering is de uitkering die een werknemer krijgt op basis van de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers betalen daarvoor WW-premie die onderdeel is van de premies werknemersverzekeringen. De werkgever betaalt de premie voor de WW, niet de werknemer. Door de hervorming van het ontslagrecht en de WW wordt de maximale duur van de WW-uitkering afgebouwd naar 24 maanden.

Werknemer betaalt, fonds keert uit

Om deze inkorting te compenseren, wordt voor de 14 maanden ná de WW-uitkering via verzamel-cao’s een werkloosheidsuitkering geregeld. Dat is geen WW-uitkering, omdat de uitkering niet op grond van de Werkloosheidswet wordt uitgekeerd. Uw organisatie draait ook niet op voor de premie. Werkgevers houden die namelijk in op het brutoloon van de werknemer en dragen deze af aan een sectorfonds of rechtstreeks aan een landelijk fonds. Dat landelijke fonds ontvangt de rechtstreekse premies en die van het sectorfonds en betaalt de uitkering aan de werknemer als hij langer dan 24 maanden werkloos is en voldoet aan de voorwaarden. 

WW-UITKERING: een uitkering op basis van de Werkloosheidswet en waarvoor de werkgever de premie betaalt

WERKLOOSHEIDSUITKERING: een uitkering bij werkloosheid die niet per se op basis van de Werkloosheidswet is