Overwerk? Per 2025 ruimere toepassing lage WW-premie

8 april 2024 | Door redactie

Werkgevers hoeven per 1 januari 2025 in minder gevallen de lage WW-premie te herzien bij overwerk. De ministerraad stemde onlangs in met een verruiming voor overwerk in de premiedifferentiatie in de WW, die een lastenverlichting voor werkgevers betekent.

Werkgevers betalen onder voorwaarden de lage premie (2,64%) voor de Werkloosheidswet (WW) voor werknemers met een vast contract. In enkele gevallen moet de werkgever de lage WW-premie herzien (infographic) en alsnog de hoge WW-premie (7,64%) betalen.

Contracten met gemiddeld 30 uur straks uitgezonderd van herziening

Eén van die situaties is de 30%-herzieningssituatie: als een werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren verloont dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, moet hij de lage WW-premie voor deze werknemer herzien. Contracten van gemiddeld 35 uur of meer per week zijn echter uitgezonderd van deze regel. De ministerraad ging ermee akkoord dat deze uitzondering wordt verruimd naar contracten met gemiddeld 30 uur of meer per week. Na publicatie in het Staatsblad zal het besluit definitief zijn. 

Meer werknemers kunnen overwerken zonder gevolgen WW-premie

Doordat de grens voor de uitzondering van de 30%-herzieningssituatie naar beneden wordt bijgesteld, valt straks een grotere groep werknemers onder de uitzondering. Dat betekent dat werkgevers een grotere groep werknemers meer dan 30% extra kunnen laten werken zonder dat zij de lage WW-premie hoeven te herzien naar de hoge WW-premie. Zo ontstaat meer wendbaarheid binnen het vaste contract en zullen werkgevers minder vaak de premie hoeven te herzien. Aan de andere kant behouden deze werknemers door de ondergrens van gemiddeld 30 uur per week voldoende zekerheid. De wijziging is onderdeel van een breder plan voor de arbeidsmarkt.