Q&A over derde tranche sectorplannen online

27 februari 2015 | Door redactie

Op 15 januari 2015 is het derde tijdvak van de Regeling cofinanciering sectorplannen van start gegaan. Voor de derde tranche is subsidie mogelijk voor maatregelen om mensen met behulp van brug-WW van werk naar werk en van werkloosheid naar werk te begeleiden. Veelgestelde vragen en antwoorden over de derde tranche zijn nu ook beschikbaar.

Voor het derde tijdvak van de sectorplannen, dat van 15 januari tot en met 29 mei 2015 duurt, wordt € 150 miljoen uitgetrokken. Op agentschapszw.nl vindt u veelgestelde vragen en antwoorden (pdf) naar aanleiding van het derde aanvraagtijdvak cofinanciering en brug-WW (pdf). Daarin staat bijvoorbeeld meer informatie over de eisen die aan het samenwerkingsverband worden gesteld. Dat moet altijd ten minste uit één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie bestaan. Ook worden de bijzonderheden rondom brug-WW toegelicht, bijvoorbeeld over het verschil tussen omscholing en bijscholing. 

Hulp bij het opstellen van een sectorplan

Heeft u vragen over de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 of wilt u advies bij het opstellen van uw sectorplan, dan kunt u een e-mail sturen aan het project sectorplannen van het ministerie van SZW: projectsectorplannen@minszw.nl. Voor vragen over het voeren van een goede projectadministratie kunt u contact opnemen met het Agentschap SZW, team Sectorplannen, tel: (070) 315 20 00.