Strijden tegen WW-fraude: ontslagreden in loonaangifte

Sinds 1 januari 2020 moeten werkgevers de reden voor het beëindigen van een dienstverband vermelden in de loonaangifte. Op deze manier kan UWV controleren of de ex-werknemer aan de voorwaarden voldoet als hij een WW-uitkering aanvraagt. Zo kan uitkeringsfraude worden voorkomen.

18 februari 2020 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil fraude met WW-uitkeringen tegengaan. Daarom­ zijn werkgevers sinds 1 januari 2020 verplicht de reden voor het beëindigen van een dienstverband te vermelden in de loonaangifte. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering mag de aanvrager namelijk niet verwijtbaar werkloos zijn. Of dit zo is, moet blijken uit de informatie op de loonaangifte. Iemand is verwijtbaar werkloos als hij bijvoorbeeld zelf ontslag neemt of door zijn eigen schuld wordt ontslagen. Als uit de loonaangifte blijkt dat er sprake was van verwijtbare werkloosheid, gaat UWV de WW-aanvraag nader onderzoeken. De informatie over het beëindigen van een dienstverband krijgt UWV vaak wel pas nadat de WW is toegekend. Toch heeft UWV hiermee een extra controlemogelijkheid om WW-fraude op te sporen.

Juiste code in aangifte vermelden

De codes die werkgevers in de aangifte loonheffingen kunnen gebruiken, zijn per 1 januari 2020 veranderd. In de nieuwe lijst met codes staan de volgende opties voor het einde van een dienstverband: 

 • 01: Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd
 • 02: Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV
 • 03: Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever
 • 04: Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever
 • 20: Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer
 • 21: Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet)
 • 30: Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • 31: Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden, e.d.)
 • 40 Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding doorinlener vanwege ziekte uitzendkracht
 • 41: Einde uitzendovereenkomst, inroepen uitzendbeding door inlener om een andere reden
 • 90: De arbeidsovereenkomst loopt door, maar de inkomstenverhouding is administratief beëindigd
 • 99: Een andere, hiervoor niet genoemde reden