Verzamelwet SZW 2018: WTL, meerlingenverlof en no-riskpolis

31 augustus 2017 | Door redactie

De Verzamelwet SZW 2018 is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn allerlei kleine wijzigingen opgenomen, die desondanks in bepaalde situaties van groot belang kunnen zijn.

Elk jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een verzamelwet samen. Zo’n wet voert een groot aantal wijzigingen door in arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Het gaat nooit om grote maatregelen, want die komen in aparte wetten. Toch staan in een verzamelwet vaak wel interessante veranderingen, zo ook dit jaar.

Wetswijzigingen gaan op verschillende momenten in 2018 in

In de Verzamelwet SZW 2018 zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen:

Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft behandeld en erover heeft gestemd, moet het ook nog langs de Eerste Kamer. Vóór de stemming in de Kamers zal er overigens nog een nota van wijziging met de reparatieregeling voor de WGA aan het wetsvoorstel worden toegevoegd.