WW-uitkering oudere werklozen blijft tot 2021

14 juli 2011 | Door redactie

Werklozen boven de 60 jaar kunnen na afloop van hun WW-uitkering mogelijk in aanmerking komen voor de Inkomensvoorziening voor ouderen werklozen (IOW). Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij deze regeling wil openhouden tot 2021. Dit komt overeen met de afspraken die de sociale partners maakten in het pensioenakkoord.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Overeenstemming over pensioenakkoord’ gaan de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd in 2020 omhoog naar 66 jaar en in 2025 waarschijnlijk naar 67 jaar. Er zijn echter veel ouderen die na het bereiken van de 60-jarige leeftijd nog werkloos worden. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een IOW-uitkering. Een werkloze moet dan recht hebben op meer dan drie maanden WW en geboren zijn vóór 1956.

Onvoldoende mogelijkheden voor ouderen

Minister Kamp geeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) aan dat hij de IOW tijdelijk wil verlengen tot 2021. Eerder wilde Kamp de IOW laten vervallen in 2016, maar volgens de minister zijn er op dit moment voor ouderen onvoldoende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Veel mensen die op oudere leeftijd werkloos raken, kunnen daarna weer moeilijk een nieuwe baan vinden.

Premiekorting voor ouderen

Om werkgevers te stimuleren om oudere werknemers aan te nemen, kunt u een premiekorting krijgen als u een uitkeringsgerechtigde werkloze van 50 jaar of ouder in dienst neemt. Deze premiekorting mag u maximaal drie jaar toepassen en bedraagt € 6.500 per jaar bij een fulltime dienstverband. Past u de premiekorting toe, dan moet u wel kunnen bewijzen dat de werknemer inderdaad een uitkering ontving voordat hij bij u ging werken. Dit kan aan de hand van een doelgroepverklaring van UWV. Uw werknemer kan deze verklaring zelf bij UWV aanvragen. Voor werknemers van 62 jaar en ouder mag u sowieso drie jaar lang een premiekorting toepassen.