Zijn we verplicht om iets met de PAWW te doen?

26 juli 2019

Onze onderneming heeft nog niets gedaan om de kortere WW-duur voor werknemers te beperken. Wij vroegen ons af of het eigenlijk verplicht is om dit voor de werknemers te regelen.

De private aanvulling WW en WGA (PAWW) biedt werknemers de mogelijkheid om zelf te sparen voor een extra uitkering voor als de WW- of WGA-uitkeringsrechten via UWV zijn afgelopen. Dit om de verlaagde opbouw en verkorte duur van WW- en WGA-uitkeringen te kunnen opvangen.
De uiteindelijke PAWW-uitkeringen komen uit een landelijk fonds, dat onder beheer staat van de Stichting PAWW. De PAWW is een private regeling voor werknemers. Dat betekent dat uw onderneming in elk geval geen wettelijke plicht heeft om deelname eraan mogelijk te maken voor werknemers.

Automatisch deelnemen aan PAWW-regeling

We gaan er verder van uit dat uw organisatie niet is gebonden aan een verzamel-cao met daarin de PAWW-afspraak, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend is verklaard. Dan zou u door de werkingssfeer van die cao namelijk automatisch deelnemen aan de PAWW-regeling en een uitnodiging tot registratie bij de Stichting PAWW hebben ontvangen.
Dat geldt ook als uw organisatie geen lid is van een werkgevers- of brancheorganisatie, maar normaal gesproken wel onder een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao valt vanwege algemeenverbindendverklaring ervan.

Aanmelden als vrijwillige deelnemer

Als uw onderneming er in uw situatie voor kiest om – dus vrijwillig – deel te nemen aan de PAWW-regeling, bedenk dan dat u zich bewust als deelnemer moet aanmelden bij de Stichting PAWW via de website www.spaww.nl. U kunt een PAWW-verzamel-cao dus niet ‘volgen’ als uw onderneming geen deel uitmaakt van de branche of bedrijfstak die deelneemt aan de PAWW, zoals bij een reguliere cao wel mogelijk is.
En als uw organisatie normaal gesproken niet onder een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao valt, moet u samen met één of meerdere vakbonden een overeenkomst tot deelname aan de PAWW-regeling sluiten. Hiervoor kunt u bij alle grote vakbonden terecht.