Werkloosheidswet (WW)

Als een werknemer geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kan het verlies aan inkomen worden opgevangen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW). De hoogte en duur van een WW-uitkering zijn afhankelijk van het arbeidsverleden en het inkomen van de werkloze. De WW wordt via de premies werknemersverzekeringen gefinancierd door de werkgever.

Nieuws

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

01-02-2024

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

Vervangende voorziening voor transitievergoeding

05-01-2024

Een in de cao afgesproken alternatief voor de transitievergoeding hoeft sinds 2020 niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoedin...

Verzamelwet SZW 2024 door Tweede Kamer

27-10-2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2024. Het wetsvoorstel brengt diverse kleine wijzigingen aan in de...

Premie voor PAWW per 2024 opnieuw omlaag

12-10-2023

De Stichting PAWW, die de private aanvulling op de WW en WGA regelt, maakte onlangs bekend dat de premie voor 2024 daalt van 0,15% naar 0,08...