Agentschap Telecom wil eisen aan veiligheid IoT-apparatuur

4 juni 2018 | Door redactie

Het is al langere tijd bekend dat de meeste apparaten die behoren tot het Internet of Things onveilig zijn en dus kunnen leiden tot inbreuken. Daarom pleit toezichthouder het Agentschap Telecom er nu voor dat leveranciers moeten voldoen aan minimumeisen.

Apparaten die gerekend worden tot het zogenoemde Internet of Things (IoT) hebben vaak een erg laag beveiligingsniveau. Dat kan tot grote problemen leiden, omdat die apparaten meestal wel gewoon aan het netwerk gekoppeld zijn. Ze vormen dan een simpele toegangspoort voor hacken en andere cybercriminaliteit. Het Agentschap Telecom pleit daarom voor het opstellen van minimumeisen aan het beveiligingsniveau van IoT-apparatuur. Wat voor eisen ze dan precies bedoelen is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand te verwachten dat fabrikanten moeten zorgen voor regelmatige software-updates. Ook de mogelijkheid om het fabriekswachtwoord te veranderen (e-learning), zou een eis kunnen zijn. Het kabinet heeft eerder dit jaar al een motie aangenomen die moet leiden tot certificering van IoT-apparatuur op Europees niveau.

Beveiligingscamera's en slimme lampen

Met IoT-apparatuur worden apparaten bedoeld die zelfstandig contact met elkaar en externe webservers kunnen leggen via internet. Daar is geen menselijke tussenkomst voor nodig. Ook op kantoor komt zulke apparatuur in zwang; niet alleen printers met internetverbinding, maar bijvoorbeeld ook het klimaatsysteem, de beveiligingscamera’s, zonnepanelen of slimme lampen kunnen tot de IoT-apparatuur gerekend worden.

Bijlagen bij dit bericht

Sterke wachtwoorden
E-learning | VideoCollege 10 minuten