Europese regelgeving voor vliegen met drones

14 juni 2018 | Door redactie

Organisaties die met drones werken, bijvoorbeeld voor de registratie van evenementen of het inspecteren van moeilijk toegankelijke plekken, moeten zich aan de vliegregels voor drones houden. Deze regelgeving is voortaan EU-breed.

Het Europese Parlement is akkoord met regelgeving die in de hele Europese Unie voor drones en dronebezitters gaat gelden. De nationale regels voor dronegebruik verschilden te veel van elkaar en met de stijgende populariteit van drones nemen ook de risico’s toe, met name in de luchtvaart. Voor Nederland zal er niet zoveel veranderen; de Nederlandse regels voor drones komen al grotendeels overeen met de nieuwe Europese droneregelgeving. Voor recreatief gebruik van drones gelden al een hoop regels. Zo is onder meer overdag vliegen een vereiste, moet het toestel altijd in het zicht van de bestuurder blijven en is zweven boven mensenmassa’s (tool), wegen en in de buurt van vliegvelden ten strengste verboden.

Regels drones voor zakelijk gebruik

Voor zakelijk gebruik van drones (promotiefilmpjes, voor de bedrijfsvoering, et cetera) gelden al deze algemene regels ook, maar moet de organisatie in kwestie ook nog een vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ‘piloot’ heeft zelf ook een vliegbrevet voor drones nodig.