Werknemers personeelskorting geven

Checklist

PDF 132.47 kb

publicatiedatum 13-08-2019

Download deze tool
Een werkgever kan zijn (ex-)werknemers de mogelijkheid bieden om bij de aanschaf van producten uit de eigen onderneming een korting of een vergoeding te ontvangen. Deze korting of vergoeding is alleen onbelast als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden hebben betrekking op het soort product en het bedrag van de korting of vergoeding. Met deze tool kunt u nagaan of aan alle voorwaarden voor een onbelaste personeelskorting wordt voldoen.