10% nieuwe woorden Dikke van Dale uit het Engels

9 februari 2022 | Door redactie

De nieuwste editie van de Dikke van Dale bevat toevoegingen als influencer, big tech en airfryer. Sterker nog: van de ongeveer 10.000 nieuwe woorden en uitdrukkingen komt 10% uit de Engelse taal.

Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, in de volksmond beter bekend als ‘de Dikke van Dale’: in veel organisaties staat dit naslagwerk in de kast om werknemers houvast te geven bij het schrijven van zakelijke teksten (artikel). Daarnaast is de taalkundige raadgever sinds enkele jaren online te raadplegen. Op 22 maart 2022 verschijnt de (papieren) 16e editie van de Dikke van Dale. De organisatie achter het woordenboek heeft laten weten dat er in de nieuwste editie veel nieuwe woorden en uitdrukkingen staan die uit het Engels komen. Wat bijvoorbeeld te denken van bodyshaming (het maken van kritische of vernederende opmerkingen over iemands lichaam of gewicht) en streetfood (op straat verkocht en/of gegeten voedsel)? Het zijn populaire Engelse termen waar (nog) geen algemeen geaccepteerde Nederlandse evenknie voor is. Naast de vele Engelse woorden zijn er overigens ook woorden uit bijvoorbeeld het Japans (matcha, groene theepoeder) en Arabisch (tahina, sesampasta) toegevoegd.

Natuurlijk ook corona wat de klok slaat

Logischerwijs doet corona – en alles wat daarmee te maken heeft – het ook goed in de nieuwe editie van de Dikke van Dale. Zo doen woorden als covid (door het coronavirus SARS-CoV 2 veroorzaakte ziekte, o.a. gekenmerkt door (ernstige) klachten aan de luchtwegen en koorts) en superverspreider (virusdrager die veel anderen infecteert) hun intrede. Daarnaast hebben 15.000 beroeps- en persoonsnamen een genderneutrale aanduiding gekregen. Bij deze woorden staat voortaan m/v/x, zoals bij ‘de minister’. Een taalgebruiker kan naar deze woorden verwijzen met hij, zij óf een non-binair voornaamwoord als die of hen. Opvallend genoeg werd het woord ‘genderneutraal’ in 2017 door taalgebruikers nog 'gekroond' tot het meest irritante woord in de Woord van het Jaar-verkiezing. In de nieuwste Dikke van Dale zijn overigens – in tegenstelling tot eerdere edities – geen woorden verwijderd. Het woordenboek geeft nu juist aan dat een woord gedateerd is omdat het niet of nauwelijks meer wordt gebruikt.

Bijlagen bij dit bericht