Boodschap in brief zo snel mogelijk binnen

12 maart 2015 | Door redactie

Niemand wil veel tijd kwijt zijn aan het lezen van ellenlange brieven. Als u een brief opstelt, moet u uw boodschap dan ook zo snel mogelijk duidelijk maken. Wat die boodschap is, hangt uiteraard af van de inhoud en het doel van uw schrijven. Maar één ding is zeker: u bereikt meer als u meteen ‘to the point’ komt.

Hoewel de hoeveelheid zakelijke briefpost is afgenomen, bent u niet de enige die nog brieven stuurt. De geadresseerde heeft nog meer te doen, dus maak het hem makkelijk.Bij het schrijven van een goede brief moet u daarom niet experimenteren met wollig taalgebruik of ingewikkelde zinsneden. Het geeft uw brief misschien wel sjeu, maar de vorm mag de inhoud nooit overschaduwen. Geef al in de eerste alinea van uw brief aan waar het u om te doen is. Uitweiden kunt u eventueel nog in een latere alinea doen. Het is dan aan de lezer of hij hiervan wil kennisnemen; de boodschap is in ieder geval binnen.

Betreft-regel kort en krachtig

Het is belangrijk dat u de Betreft-regel in ieder geval kort en krachtig formuleert. Uit deze regel moet meteen duidelijk zijn waar uw brief over gaat. Bijvoorbeeld: ‘Vergadering verzet naar...’ of ‘Levering bestelde materiaal...’. Behandel niet meer dan één onderwerp per brief en dus ook niet meer dan één per betreft-regel. Houd uw originaliteit in toom, duidelijkheid staat voorop.