Brancheorganisatie voor de glasvezelbranche

22 maart 2016 | Door redactie

Nederland is een brancheorganisatie rijker. De zojuist opgerichte Fiber Carrier Association moet het centrale punt worden voor de glasvezelbranche. Organisaties die hun telecom en internet via glasvezel geregeld hebben, krijgen daardoor toegang tot meer kennis en een klachtenregeling in het geval van problemen.

Organisaties die voor hun telecom- en internetvoorzieningen hebben gekozen voor glasvezel, hebben nu een gesprekspartner in de vorm van een gloednieuwe brancheorganisatie. De Fiber Carrier Association (FCA) telt op dit moment tien leveranciers van glasvezel, maar heeft zichzelf tot doel gesteld om uiteindelijk spreekbuis te zijn van de gehele glasvezelmarkt. Voor organisaties die glasvezel afnemen, betekent dit dat ze toegang krijgen tot meer kennis en dat er ook een centrale klachtenregeling en –afhandeling zal komen voor als er geschillen met de leverancier ontstaan . Ook wil de FCA bereiken dat er eenheid komt in de afzonderlijke voorwaarden die gemeenten vaak stellen, in subsidies, tarieven en vergunningen.

Allemaal verenigd in koepelorganisatie

Dit is niet de eerste brancheorganisatie op het gebied van data-, telecom-, cloud- en hostingdiensten. Er zijn er inmiddels al een stuk of vijf, die allemaal een apart deel van de markt afdekken. Zij zijn allemaal verenigd in de koepelorganisatie Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). De verwachting is, dat ook de nieuwbakken FCA zich daar op termijn bij zal aansluiten.