E-mail, WhatsApp en sms vallen straks onder briefgeheim

14 juli 2017 | Door redactie

Poststukken mogen niet worden geopend als deze niet voor uw organisatie zijn bestemd. Maar e-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met een wijzigingsvoorstel van de grondwet dat dit briefgeheim uitbreidt naar digitale communicatie, waaronder WhatsApp, e-mail en sms.

Iedere organisatie heeft te maken met postzaken, maar het grootste deel van de zakelijke communicatie verloopt inmiddels digitaal. In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had daarom een wetsvoorstel ingediend dat het briefgeheim van toepassing verklaart op zowel online als offline berichten. In het voorstel dat onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.' Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld WhatsApp, sms of e-mail. De plannen voor het nieuwe briefgeheim voor digitale communicatie gelden ook voor concept e-mails in mailboxen

Uitzonderingen op de regel

Er mag van deze grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid worden afgeweken. Dit mag alleen na tussenkomst van een rechter, bijvoorbeeld om misdrijven op te sporen, of als het in het belang is van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen. Dit houdt in dat de AIVD straks zelf mag besluiten het brief- en telecommunicatiegeheim van personen op te heffen. Ook vallen zogenoemde metadata en gegevens die weliswaar digitaal liggen opgeslagen maar geen communicatie betreffen, zoals concept e-mails die op de harde schijf staan, niet onder het verruimde briefgeheim. Metadata (verkeersgegevens)  zijn gegevens over de communicatiestromen, bijvoorbeeld  wie met wie communiceerde, vanaf welk apparaat, op welk tijdstip of vanaf welke locatie.