Enkele en dubbele aanhalingstekens uitgelegd

17 oktober 2013 | Door redactie

Heeft u bij het schrijven van een tekst ook wel eens getwijfeld of u enkele of dubbele aanhalingstekens moest gebruiken? Niet heel gek, want de hoeveelheid aanhalingstekens die u gebruikt maakt wel degelijk uit. De enkele aanhalingstekens kunt u wel voor meer doelen inzetten dan de dubbele.

De enkele aanhalingstekens gebruikt u in de volgende gevallen:

  • Als u een woord gebruikt dat de lezer waarschijnlijk niet kent (zoals jargon), zet u het de eerste keer tussen enkele aanhalingstekens, eventueel met een korte uitleg. Na deze introductie kunt u de aanhalingstekens achterwege laten.
  • Titels van films, boeken, et cetera zet u meestal cursief, maar enkele aanhalingstekens mogen ook als u dat beter vindt passen.
  • Als u een woord anders gebruikt dan in de gebruikelijke betekenis. Kijk maar naar de volgende zin: Het was een ‘verantwoorde’ maaltijd. De aanhalingstekens laten zien dat er waarschijnlijk patat en kroketten genuttigd zijn.
  • Bij zelfbedachte woorden, zodat de lezer duidelijk ziet dat u weet dat het woord niet bestaat.
  • Als u bínnen een citaat nogmaals citeert, zet u dit tweede citaat tussen enkele aanhalingstekens om verwarring te voorkomen.

Dubbele aanhalingstekens andere betekenis

Begint het u al te duizelen? Geen paniek, de dubbele aanhalingstekens maken het een stuk simpeler. Die gebruikt u alleen als u een citaat letterlijk wilt weergeven ("Mijn manager is van alle markten thuis" in een interview met een officemanager bijvoorbeeld). Het maakt daarbij niet uit of het citaat uit gesproken of geschreven taal komt.