Goede communicatie met achterban cruciaal voor succesvolle doorstart

5 november 2018 | Door redactie

Goede communicatie over veranderingen in de organisatie is cruciaal en kan zelfs levensbepalend voor organisaties zijn. Zeker in geval van een faillissement of mogelijke doorstart. Dat blijkt ook uit de gang van zaken bij het failliete Slotervaartziekenhuis. De OR kan de communicatie bewaken en verbeteren.

Het Slotervaartziekenhuis is failliet maar er zijn diverse partijen geïnteresseerd om het ziekenhuis over te nemen en zo een doorstart te maken. Vicevoorzitter Blom van de ondernemingsraad (OR) van het Slotervaartziekenhuis vertelt nieuwszender AT5 niet blij te zijn met de onduidelijke communicatie door verschillende betrokken partijen. Als gevolg daarvan is er een hoop onrust ontstaan onder de werknemers.

Tegenstrijdige berichtgeving kan doorstart bemoeilijken

Zo zou minister Bruins van Medische Zorg gesproken hebben over een ontmanteling van het ziekenhuis. De kans op een doorstart leek hiermee bekeken. De OR heeft daarop navraag gedaan bij de curator. De curator meldde dat het bericht over een ontmanteling onjuist was en dat er nog steeds sprake was van een eventuele doorstart. Er zouden tientallen geïnteresseerden zijn voor een overname van (delen van) het ziekenhuis. Inmiddels werven andere ziekenhuizen actief onder de werknemers van het Slotervaartziekenhuis. De tegenstrijdige berichtgeving over de toekomst van het ziekenhuis vergroot de kans dat werknemers hun heil bij een andere werkgever zoeken. Dit zal het succes van een eventuele doorstart bemoeilijken want het Slotervaartziekenhuis heeft dan uiteraard werknemers nodig.

OR kan communicatie bewaken en verbeteren

Goede en duidelijke communicatie bij organisatieverandering is van groot belang en kan dus zelfs uitmaken of een organisatie blijft bestaan of niet. De OR kan de communicatievoorziening bewaken, navraag doen bij onduidelijkheden en ervoor zorgen dat de achterban de juiste informatie ontvangt. In dat kader is het ook van belang dat de OR goed contact onderhoudt met de curator. Bij een faillissement neemt de curator namelijk ook de rol van de bestuurder over en informeert hij de werknemers over de ontwikkelingen. De OR doet er dan ook goed aan om afspraken te maken met de curator over wie wat naar de naar de achterban communiceert. In geval van een doorstart na een faillissement heeft de OR bovendien adviesrecht! De OR speelt dus een belangrijke rol bij een doorstart

Update 16 november 2018: inmiddels is bekend dat het MC Slotervaartziekenhuis failliet verklaard is en dat een eventuele doorstart van de baan is. Dit betekent dat alle 1.095 werknemers hun baan kwijt zijn. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten lopen af per 30 november 2018, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd per 7 december 2018. Tot die tijd werken de werknemers hard om de 9.000 patiënten en de bijbehorende medische dossiers over te dragen aan andere ziekenhuizen. Sinds het uitspreken van het faillissement ontvangen de werknemers hun loon via UWV.