Het terugnemen van gedelegeerde taken

Soms verloopt de uitvoering van een gedelegeerde taak helemaal niet goed. Het kan dan noodzakelijk zijn om de taak van de medewerker terug te nemen. Blijf daarbij wel communiceren. Zo kan de medewerker er nog wat van leren.

20 januari 2021 | Door redactie

Als een medewerker een taak gedelegeerd krijgt, moet hij daarover uiteraard goed gebrieft worden. Het moet hem duidelijk zijn wat er van hem verwacht wordt en wat de taak moet opleveren. Heldere communicatie is daarbij onontbeerlijk.

Extra aanwijzingen om de taak uit te voeren

Toch kan het wel eens mislopen omdat de medewerker het werk niet of onvoldoende heeft gedaan of omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Het is dan zaak om hem hierop aan te spreken tijdens een evaluatiemoment. Vervolgens is het beter om de taak niet meteen bij de medewerker weg te halen. Hij heeft er meer aan als hij eerst extra aanwijzingen krijgt waarmee hij de taak alsnog goed kan uitvoeren.

De oorspronkelijke eigenaar kan herdelegeren

Als na verloop van tijd blijkt dat het de medewerker nog steeds niet goed lukt om de gedelegeerde taak naar behoren uit te voeren, is het verstandig om de taak terug te nemen. Hierbij is het belangrijk dat de medewerker duidelijke uitleg krijgt over waarom de taak bij hem wordt weggehaald, zodat hij er nog iets van kan leren.
Een taak terugnemen betekent voor de oorspronkelijke eigenaar niet automatisch dat hij hem alsnog zelf moet uitvoeren; het is ook mogelijk om de taak te beleggen bij een andere collega of medewerker die de hergedelegeerde taak wel tot een goed einde kan brengen.

Bijlagen bij dit bericht

Delegeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten