Krijgt het dagelijks bestuur een hoofdletter?

12 juli 2011 | Door redactie

U moet voor uw werk geregeld notulen en brieven opstellen. Die moeten natuurlijk foutloos zijn, anders wordt u erop afgerekend. Nu is volledig foutloos schrijven best lastig, want het Nederlands kent een hoop ingewikkelde regels. Zo gaan veel mensen regelmatig de mist in bij het gebruik van hoofdletters in namen van organisaties en instellingen. Zo komt u bijvoorbeeld vaak ‘Dagelijks Bestuur’ tegen. Dat staat erg gewichtig, maar het is niet correct. Waarom niet?

De juiste schrijfwijze is ‘dagelijks bestuur’. Zonder hoofdletters dus. De reden hiervoor is als volgt: hoofdletters worden alleen gebruikt om de naam van een unieke instelling te markeren. Zo is het toneelgezelschap ‘De Appel’, in tegenstelling tot de vrucht ‘de appel’ dat u met kleine letters schrijft. Zo is ook de Hoge Raad een eigennaam, namelijk voor het hoogste gerecht dat wij hier in Nederland kennen. Het ‘dagelijks bestuur’ is geen eigennaam, want het verwijst niet naar een unieke instelling. De meeste organisaties hebben namelijk een dagelijks bestuur.

Combinatie instelling met eigennaam

Om diezelfde reden krijgen andere niet-unieke instellingen ook geen hoofdletter. Zo is het ‘de raad van toezicht’, ‘de ondernemingsraad’, ‘de gemeente’ en ook ‘het college van burgemeester en wethouders’. Als u deze instellingen combineert met een eigennaam van een organisatie, blijft de regel nog steeds gelden. Het is dus ‘de raad van toezicht van Universiteit Leiden’ en ‘de gemeente Amsterdam’. Denk bij het toepassen van hoofdletters dus logisch na. Is de instelling niet uniek, dan blijft een hoofdletter achterwege.